កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ (សវនាការទី​ ២) ថ្ងៃទី 20-09-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 98 09-03-2023

១. អូន ធារ៉ា

១. ម៉េង ងៀន

ហិង្សាដោយចេតនា
2 113 27-03-2023

១. អ៊ឹង រដ្ឋា (ហៅ អ៊ឹម រដ្ឋា/ កាណា)

មានមេធាវី

លោក ឈីវ ថេង

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
3 131 10-04-2023

១. ប៊ុត សុផាត

២. ម៉ាត់ សេង

មានមេធាវី

លោក លឹម ប៊ុនលៀង

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន និងកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មាន​ការអនុញ្ញាត
4 154 03-05-2023

១. រ័ត្ន សុធី

មានមេធាវី

លោក ស៊ឹម ស៊ីថាន

រួមគំនិតក្បត់
5 313 30-06-2022

១. សុខ វិបុល (ហៅ បូរ វិបុល)

មានមេធាវី

លោក សយ គឹម សាន

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន