កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី /​ 14-10-2021 : 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ០៧ ដសក 24-02-2021

លោក ហេង សិទ្ធី តំណាងឱ្យ

ក្រុមហ៊ុនស៊ីធីស្ដារីមឌី

វេឡុបមេន ខេមបូឌា

មានមេធាវី លោក ស សូវាន

លោក អាង លីអេង និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះឃុន យុន មានមេធាវី

លោក យ៉ុន ប៊ុនណា

ប្ដឹងសុំជំនុំជម្រះសាជាថ្មីលុបចោលសាលដីកាមិនប្រក្រតីលេខ ០២ក្រIII (យ) ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៩របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ
2 ២២ ដសក 19-07-2021

លោកស្រី ប៊ុន គីមសាយ

លោក ផាន សុផុន

ប្ដឹងសុំជំនុំជម្រះសាជាថ្មីលើសាលដីកាលេខ ៣២៥ក្រIIIស.អ ចុះថ្ងៃទី ១៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ
3 ៣២ 19-07-2021

លោក តាំង ហៃ និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ សែត ស្រីមុំ

ប្ដឹងសុំជំនុំជម្រះសាជាថ្មីលើសាលដីកាលេខ ២៥ក្រIIIស.អ ចុះថ្ងៃទី ១៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ
4 ១១២ 18-05-2021

លោក ឡុញ សារិត

លោកស្រី ឡុញ សាមិត្ត

ប្ដឹងបែងចែកមរតករបស់សពម្ដាយ
5 ១៤៣ 14-06-2021

លោកស្រី ខុម សុណាលីន

លោក តាំង ហុង

ប្ដឹងសុំផ្ដាច់អនីតិសង្វាសពីចុងចម្លើយ
6 ១៦៨ 14-07-2021

១.​ លោក ហួត ខេង

២. លោកស្រី ខេង សំអុក

៣. លោក ខេង សុជា

មានមេធាវីលោក លី សំបូរិទ្ធិ

និងលោក ហ៊ាន សីលា

លោក មឿន ឌឿន​ 

និងប្រពន្ធឈ្មោះ រស់ បូរៀម

ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចសន្យាលក់ដី ចំនួន០២កន្លែង
7 ១៨២ 05-08-2021

លោកស្រី ឡុង ឆេងម៉េង

មានមេធាវី លោក ហ្វ ថៃសែ

និងលោក ចៅ សុខផេង

 

លោក ហេង សិទ្ធី និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ យឹម បូរ៉ា មានមេធាវី

លោក ហេង ថុណា

ប្ដឹងសុំលុបចោលកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥