កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ /​ 20-10-2021 : 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 37 14-06-2021

លន់ ស្រីតូច

ជឿន សំរ៉ុង ហៅ ខឹល

មានមេធាវី

លោក យ៉ែម សម្បត្តិ

ប៉ុនប៉ងរំលោភសេពសន្ថវៈ
2 139 31-05-2021

គ្មាន

1. CHEN GUO 

2. LANG XIAO DONG

មានមេធាវីលោក គឹម ពិសិដ្ឋ

និងលោកស្រី អៀវ ដានី

ជួញដូរ និងរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់សារធាតុញៀន
3 44 31-05-2021

ជឹម ទួន

វន ភក្ត្រា ហៅ ភ័ក្រ

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស
4 19 15-01-2021

១. ហួង គួងចាង, ២. លី ជូម៉ី,

៣. ឈាង ជូចាន់

ខេង សុខា មានមេធាវី

លោក អ៊ូ ប៊ុនខេង

ឆបោក
5 77 18-03-2021

សោម ធា មានមេធាវី

លោក គុយ ធុនណា

ព្រំសួស សំណាង មានមេធាវី

លោកស្រី សួស ស៊ីនួន

ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន