កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ /​ 19-10-2021 : 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 38 22-06-2021

១.ខ្វាន់ បូផា, ២.ខ្វាន់ បូរ៉ានី

៣.ស៊ឹម សុផារី មានមេធាវី

លោក​ ខៀវ សុផល

១.ង៉ូវ គឹម, ២.អ៊ឹង កេហ៊ុយ

មានមេធាវីលោក សុគន្ធ ពិដោរ

និងលោក ស្រី ពិសិដ្ឋ

គំរាមគំហែងថា នឹងសម្លាប់ ដោយមានបញ្ហាឲ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌអ្វីមួយ
2 40 01-07-2021

គ្មាន

គង់ ទេវិន្ទ

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
3 51 27-07-2021

យ៉ាន់ ជាង

១.ផង់ សុភឿន

២.អ៊ូ ប៉ែន

មិនអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ និងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនា
4 55 06-08-2021

ប្រាក់ ផល្លា

មានមេធាវីលោក ឌី បូរីម៉ា

១. សុខ សៅនី,

២. ឆេង សុខហេង

ក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈ ប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែង និងប្រើហិង្សាចូលកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិត