កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី /​ 16-09-2021 : 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ២០ ដសក 15-06-2021

លោកស្រី ម៉ម សុភ័ក្រ្ដ

ហៅ យី សុផល

លោកស្រី យី សុភាព

ប្ដឹងសុំឱ្យទទួលស្គាល់អ្នកដាក់ពាក្យសុំ និងភាគីម្ខាងទៀតជាសន្ដតិជនរបស់មតកជន
2 ៣៦ 10-02-2021

លោក គឹម បិត មានមេធាវី

លោកស្រី ខៀវ សុផល

លោកស្រី ម៉ាង យី

ប្ដឹងសុំឱ្យទទួលស្គាល់កិច្ចសន្យាលក់ដីផ្ដាច់ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៧
3 ១២៥ 03-06-2021

លោក ម៉េង ហួរ មានមេធាវី

លោក ស៊ន់ សុជាតិ

និងលោក ឈរ លីថៃ

លោកស្រី ហុង សាវលៀង

ប្ដឹងសុំលែងលះពីចុងចម្លើយ
4 ១៥៦ 05-07-2021

លោកស្រី អ៊ូច ម៉ូលីកា

លោក លឹម ហ មានមេធាវី

លោក ភុំ ប៊ុនធេន

ប្ដឹងសុំលែងលះពីចុងចម្លើយ
5 ១៥៣ 25-06-2021

លោកស្រី សុខ សាខឿន

១. លោក លឹម លាង តំណាងឱ្យ

ក្រុមហ៊ុនជីនលីស៊ុន(ខេមបូឌា)

២. លោក លឹម ខៃ

៣. លោក ហុង ឈីវសុង

៤. លោក ចៅ ឈិនហ្វូ

៥. លោក អ៊ូ ស៊ីនតិច

មានមេធាវីលោក ហែម​ សុចិត្រ

ប្ដឹងសុំមោឃភាពវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ